Všeobecné podmínky

(s právními informacemi)

Obsah:

1. oblast působnosti

2. smluvní strana/ totožnost podnikatele, uzavření smlouvy

3. jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

4. dodací podmínky

5. platba

6. výhrada vlastnictví

7. náhrada škody způsobené přepravou

8. záruka a záruky

9. odpovědnost

10. řešení sporů

11. právo na odstoupení od smlouvy


Další informace


Zřeknutí se odpovědnosti
Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah použití

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny dodávky společnosti Felibaby GmbH spotřebitelům (§ 13 BGB). Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze přičítat ani její podnikatelské, ani samostatné profesní činnosti.

2. Smluvní partner/ totožnost podnikatele, uzavření smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Felibaby GmbH, jednatel: Ivo Potthast, Oppenhoffallee 143, 52066 Cáchy, tel.: +49 (0) 151 618 466 36, obchodní rejstřík: Místní soud v Cáchách HRB 14577.

Prezentace výrobků v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný internetový katalog. Naše výrobky můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a před odesláním závazné objednávky kdykoli opravit zadané údaje pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Kliknutím na tlačítko objednat zadáváte závaznou objednávku na zboží obsažené v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí objednávky vám bude zasláno e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Kdy smlouva s námi vstoupí v platnost, závisí na způsobu platby, který jste zvolili:

Platba předem
Vaši objednávku přijmeme zasláním prohlášení o přijetí objednávky v samostatném e-mailu do dvou dnů, ve kterém Vám sdělíme naše bankovní spojení.

PayPal
V rámci platební služby PayPal vám nabízíme různé platební metody jako služby PayPal. Po zadání objednávky budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online služeb PayPal. Tam můžete zadat své platební údaje a potvrdit platební pokyn společnosti PayPal. Tím je smlouva s námi uzavřena.

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy
Pro uzavření smlouvy jsou k dispozici tyto jazyky: němčina, angličtina, francouzština.

Text smlouvy ukládáme a údaje o objednávce a naše VOP vám zasíláme e-mailem. VOP si můžete také kdykoli prohlédnout a stáhnout zde na této stránce. Své minulé objednávky si můžete prohlédnout v našem přihlášení pro zákazníky.

4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů budou připočteny náklady na dopravu. Více informací o přepravních nákladech naleznete v nabídkách.

Dodáváme pouze prostřednictvím zásilkové služby. Osobní odběr zboží bohužel není možný.

Nedoručujeme do balicích stanic.

5. Platba

V našem obchodě jsou k dispozici následující platební metody:

Platba předem
Pokud zvolíte platbu předem, zašleme vám bankovní spojení v samostatném e-mailu a zboží vám doručíme po obdržení platby.

PayPal
V rámci platební služby PayPal vám nabízíme různé platební metody jako služby PayPal. Budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online služeb PayPal. Tam můžete zadat své platební údaje, potvrdit použití svých údajů společností PayPal a pokyn k platbě společnosti PayPal.

Pokud jste si zvolili platební metodu PayPal, musíte se tam zaregistrovat nebo se nejprve zaregistrovat a legitimovat svými přístupovými údaji, abyste mohli zaplatit částku na faktuře. Platební transakce je společností PayPal provedena automaticky ihned po potvrzení platebního pokynu. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

Pokud jste zvolili způsob platby kreditní kartou, nemusíte být pro zaplacení fakturované částky zaregistrováni v systému PayPal. Platební transakci provede společnost vydávající vaši kreditní kartu na žádost společnosti PayPal ihned po potvrzení platebního pokynu a po vaší legalizaci jako oprávněného držitele karty a z vaší karty bude stržena částka. Další pokyny obdržíte v průběhu procesu objednávání.

Pokud jste si zvolili metodu platby inkasem, nemusíte být pro zaplacení fakturované částky zaregistrováni ve službě PayPal. Potvrzením platebního pokynu udělujete společnosti PayPal mandát k přímému inkasu. Společnost PayPal vás bude informovat o datu inkasa (tzv. prenotifikace). Předložením mandátu k inkasu ihned po potvrzení platebního pokynu požádá společnost PayPal svou banku o zahájení platební transakce. Platební transakce je provedena a částka je odepsána z vašeho účtu. Další pokyny obdržíte v průběhu procesu objednávání.

Pokud jste si zvolili způsob platby faktura, nemusíte být pro zaplacení částky na faktuře zaregistrováni ve službě PayPal. Po úspěšné kontrole adresy a kreditu a odeslání objednávky postoupíme naši pohledávku společnosti PayPal. V tomto případě můžete platit pouze prostřednictvím služby PayPal s účinkem oddlužení. Pro zpracování plateb přes PayPal platí - kromě našich VOP - VOP a zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal. Další informace a kompletní obchodní podmínky společnosti PayPal pro nákup na účet naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

6. Výhrada vlastnických práv

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do obdržení úplné platby.

7. škody způsobené přepravou

Pokud je zboží doručeno se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte prosím tyto vady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Nepodání reklamace nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich uplatnění, zejména pro vaše záruční práva. Pomáhají nám však k tomu, abychom mohli uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravní pojišťovně.

8. Záruka a záruky

Není-li dále výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná úprava odpovědnosti za vady.
Promlčecí lhůta pro nároky z vad použitého zboží je jeden rok od dodání zboží.
Výše uvedená omezení a zkrácení lhůty se nevztahují na nároky založené na škodách způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli

    v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví,

    v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, jakož i v případě podvodného úmyslu,

    v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní partner může pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti).

    v rámci příslibu záruky, pokud je sjednána, nebo

    pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete vždy u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.

9. Odpovědnost

Za nároky založené na škodách způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli odpovídáme vždy bez omezení

    v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví,

    v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,

    v případě záručních slibů, pokud byly sjednány, nebo

    pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo zástupců v zastoupení, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik musel být obvykle očekáván. V opačném případě jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10. Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.


11. právo na odstoupení od smlouvy


Spotřebitelé mají čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Felibaby GmbH, Oppenhoffallee 143, 52066 Cáchy, info@felibaby.com, tel.: +49 (0) 151 618 466 36) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem nebo e-mailem zaslaným poštou). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat nám nebo společnosti Felibaby GmbH, c./o. Beta Service GmbH, c./o. Schoeller Industrielogistik, Jülicher Str. 51, 52382 Niederzier, Německo, a to neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte a odešlete tento formulář).

- Na adresu Felibaby GmbH, Oppenhoffallee 143, 52066 Aachen, info@felibaby.com.

- Já/my (*) tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírového sdělení)

- Datum (data)

(*) Nehodící se škrtněte.


Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky
Tyto webové stránky byly sestaveny s maximální možnou péčí. Přesto nelze zaručit aktuálnost, správnost a úplnost obsažených informací. Jakákoli odpovědnost za škody, s výjimkou újmy na životě, zdraví a těle, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek, je vyloučena, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Společnost Felibaby Gmbh si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.


Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti společnosti Felibaby Gmbh, by povinnost ručení vznikla pouze tehdy, pokud by společnost Felibaby Gmbh znala obsah a bylo by pro ni technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Společnost Felibaby Gmbh tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný protiprávní obsah. Společnost Felibaby GmbH nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Společnost Felibaby GmbH se proto tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastních webových stránek i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a poštovních konferencích zřízených společností Felibaby GmbH. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv ten, kdo na danou publikaci prostřednictvím odkazů pouze odkazuje.


Autorské právo a právo ochranných známek
Společnost Felibaby GmbH se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotnou společností Felibaby GmbH zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu společnosti Felibaby GmbH povoleno.


Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.